Yem Bitkisi Tohumu

YEM BİTKİSİ

Aküçgül (Trifolium repens)
Ömrü: Çok yıllık
Boy: Yarı yatık.
Ekim Oranı: 1-2 Kg

- Uzun ömürlü çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
- Kısa boylu stolonlu bir bitki olması nedeniyle genellikle otlatmak amacıyla yetiştirilir.
- Sulanabilen ve düzenli yağış alan bölgelerin bitkisidir.
- Otlatmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklıdır.
- Bitkinin gövdesi yere yatık olarak gelişir. Bu da bitkinin besleyici özelliğini ve lezzetini artırır. Çünkü otlatma sırasında hayvanlar besin maddesi
en üstün olan çiçek ve yapraklarını yerler.
- Büyüme özelliği olarak son derece başarılı bir şekilde toprak erozyonunu azaltır.

 

              
yem bitkileri