Yem Bitkisi Tohumu

YEM BİTKİSİ

Çayır Yumağı (Festuca pratensis)
Ömrü: Çok yıllık
Boy: 50-100 cm.
Ekim Oranı: 3-4 Kg.

- Kış dayanımı ve ot verimi yüksek çok yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
- Kuraklığa dayanıklıdır.
- Buğdaygil ve baklagil karışımlarında yüksek verimli iyi bir mera bitkisidir.
- Kök derinliği yüksek olduğundan iyi bir erozyon önleyici bitkidir.

              
yem bitkileri